İşte Dondurmanın Anadoluʹya Girişi

İşte Dondurmanın Anadoluʹya Girişi

 • İşte Dondurmanın Anadoluʹya Girişi

  Anadolu’da soğuk tatlı geleneğinin eskiden beri var olmasına karşın günümüzdeki gibi dondurma yapma alışkanlığının geçmişi 17. yüzyıla dayanmaktadır.

  Bu dönemde toplumun her kesimine yayılan dondurma yeme alışkanlığı özellikle Anadolu’nun Güneydoğu bölgesinde çok farklı yapım yöntemlerinin gelişmesine neden olmuştur. Döneme ait  kaynaklarda; Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu'nun yüksek düzlüklerinden toplanan buzların katırlarla nakledilerek çeşitli bölgelerdeki mahzenlerde depolandığı konsantre üzüm suları, şerbet, pekmez, bal, kaymak ile karıştırılıp dondurma benzeri buzdan tatlılar elde edildiği geçmektedir. Bu gelenek Anadolu’nun çeşitli yörelerinde halen yaşamaktadır.

  Günümüzde de Maraş dondurması olarak adlandırılan dondurma dünyadaki örneklerinden çok farklı. Yakın bir zamana kadar klasik yöntemle yani kol gücüyle hazırlanan bu dondurmanın en önemli özelliği bıcakla kesilecek kadar sert olmasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar sert bir dondurmaya rastlanmaz. Keçi sütü, şeker ve salepten hazırlanan bu dondurma çeşidi kütleler halinde hazırlandığından bir kancaya asılır ordan kesilerek yenirdi. Yanında baklava ile ikram edilen bu dondurma çeşidi Anadolu'da bir tatlı geleneğinin doğmasına neden olmuştur.

  Ükemizde karla karıştırılarak soğutulan şerbet benzeri karlama tatlılarının geçmişi çok eskiye dayanmasına rağmen dondurmanın ilk olarak 100 yıl önce İstanbul'da yapıldığı buradan da Anadolu' ya yayıldığı bilinmektedir. Başlangıçta dondurma belirli kitlelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tanınmış lokanta ve otellerde imal edilmiştir. Daha sonra da sırasıyla ev,sokak ve dükkan dondurmacılığı şeklinde gelişme göstermiştir.Uzun yıllar 1970′lere kadar,teknik bilgi ve modern ekipmanlardan yoksun küçük ölçekli işletmelerde alışagelen usullerle imal edilir.Dondurma üretimini gerçekleştiren ilk modern müessese 1957'de işletime açılan Atatürk Orman Çiftliği Pastörize Süt ve Mamülleri Fabrikası’dır. 1980'den itibaren sektöre modern ve ileri teknoloji kullarak giren yerli ve yabancı sermayeli firmalar sektörün gelişim sürecini hızlandırmıştır. 

     YORUMLAR  Aşağıdaki işlem sonucunu yandaki kutucuğa "Sonuç" yazan kısma yazınız.